vergroten zelfvertrouwen kind

Reacties cliënten

Ik zal het heel leuk vinden als ik nog één keer mag komen.

Laila

Lees meer reacties van cliënten.

zelfvertrouwen vergroten kind

zelfvertrouwen kind vergroten

Zelfvertrouwen vergroten kind

Het zelfvertrouwen vergroten bij je kind is wellicht het waardevolste wat je kunt bijdrage aan het welzijn van je kind. kinderen hebben zelfvertrouwen nodig! Ze moeten zichzelf kunnen zijn en daar een goed gevoel bij hebben.Veel kinderen vinden zichzelf niet goed genoeg, zijn erg onzeker over hun uiterlijk of wel of niet geaccepteerd worden door anderen in deze veeleisende maatschappij. Ze trekken zich terug of vallen juist teveel op door dominant gedrag. Weer anderen pleasen teveel en stellen zich daardoor minderwaardig op. Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf en in wat het kan!

Het zelfvertrouwen vergroten bij je kind is geen overbodige luxe maar een basis veiligheid voor heel het verdere leven.

Het vergroten van zelfvertrouwen bij je kind geeft je kind eigenwaarde, zelfwaardering en een gevoel van geluk.

Het vergroten van zelfvertrouwen maakt je kind sterker en zelfstandiger. Zij zijn minder beinvloedbaar en minder vatbaar voor het oordeel van anderen. Het zijn de kinderen die voor hun mening uit durven komen en zelf dingen durven ondernemen.

Ook schoolprestaties worden er gunstig door be�nvloed.

Het zelfvertrouwen van je kind vergroten is het meest belangrijke voor de ontwikkeling van kinderen op alle gebieden van het leven.

Zelfvertrouwen van je kind vergroten, geeft je kind o.a. :

 • Een gelukkiger gevoel, dit kan ik allemaal, zich waardevol voelen.
 • Vertrouwen in zichzelf: Ik ga deze klus klaren! Ik durf er naar toe te gaan! Minder angst of piekergedrag!
 • Assertief durven zijn: bv door de weerbaarheidstraining.
 • Geen last van faalangst bv door de faalangsttraining
 • Goed om kunnen gaan met kritiek en goed je mening kunnnen en durven uiten. Niet bang zijn om fouten te maken. Wat je geleerd hebt met coaching in de praktijk brengen en trots op jezelf zijn dat je dit kunt.
 • Gelukkig en ontspannen kunnen zijn, hulpvaardig en attent.
 • Makkelijk vriendschappen aan gaan en contact maken met anderen.


Spanning , angst en weinig zelfvertrouwen bij kinderen?

Veel kinderen hebben stress en spanningen en lijden onder de druk te moeten voldoen aan de verwachtingen van klasgenootjes en prestaties. Onzekerheid en angst steken dan de kop op en ondermijnen het zelfvertrouwen van je kind. Als het kind voordurend op zijn tenen loopt en het gevoel van onzekerheid toeneemt wordt het een automatisme om spanningen vast te houden doordat het kind te weinig ontspanning ervaart. Het kind ontwikkeld zo gemakkelijk faalangst omdat het onder de prestatiedruk lijdt en hieraan wil voldoen maar spanningen moeilijk los kan laten. Belangrijk is het om hier inzicht in te hebben, waardoor je deze ontwikkeling naar prestatiedrang tijdig kunt doorbreken. EMDR is er uitermate geschikt voor kinderen om dit gedrag te kunnen doorbreken waardoor emoties en spanningen verwerkt kunnen worden en daardoor losgelaten te worden.

Help kinderen om te verwerken

Kinderen kunnen nog last hebben van een heftige gebeurtenis die recent of al wat langer geleden gebeurd is in hun leven. Vaak merken we dat het kind plotseling minder gelukkig lijkt, moeite heeft met sociale contacten, zich terughoudend of juist dominant opstelt of slecht slaapt bijvoorbeeld. Het kind is niet altijd in staat zich goed te uiten en weet ook niet altijd waarom het zich zo voelt. Ook kan het kind veel verdriet met zich meedragen.Het kan voor het kind een traumatische ervaring zijn, maar ook andere situaties kunnen bewust of onbewust een ingrijpende indruk gemaakt hebben op je kind wat het zelfvertrouwen heeft ondermijnt. Met EMDR voor kinderen verwerkt je kind automatisch en op een zachte manier emoties of traumatische ervaingen in vaal enkele sessie�s.

Het vergroten van het zelfvertrouwen �n ontwikkelen van een positief zelfbeeld

Ontspanningsoefeningen, verhalen, visualisaties (kinderen leren door doen) en spel, wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid , eigenwaarde en het zelfvertrouwen van je kind. Hierdoor zal je kind een positief zelfbeeld ontwikkelen. En zullen emotionele problemen verminder en/of verdwijnen o.a.:
 • Angst en onzekerheid
 • Moeite met sociale contacten
 • terughoudendheid
 • te weinig zelfvertrouwen
 • weinig motivatie en intiatief neming
 • gepest worden
 • moeilijk kunnen uiten van gevoelens en emoties


We hebben inmiddels vele kinderen geholpen uit Den Bosch en omliggende regio's waaronder: Vught, Rosmalen, Schijndel en Berlicum.