weerbaarheidstraining kinderen

Reacties cliënten

Ik zal het heel leuk vinden als ik nog één keer mag komen.

Laila

Lees meer reacties van cliënten.

weerbaarheidstraining

weerbaarheidstraining kind

Weerbaarheidstraining

Als het belangrijk wordt !

Een weerbaarheidstraining voor kinderen zorgt ervoor dat je kind goed weerbaar is in allerlei situaties van het leven. Een weerbaarheidstraining kind gericht, zorgt er ook voor dat je kind populairder in de groep ligt en niet buiten de boot valt is ook uit onderzoek gebleken. Vaak zie je juist als kinderen zich niet goed kunnen verweren en niet goed genoeg voor zichzelf kunnen opkomen, ook moeite hebben met het aangaan van sociale contacten. Kinderen die moeite hebben zich weerbaar op te stellen, belanden vaak in een isolement op school of thuis.Ze worden vaak afgewezen door leeftijdgenoten en hebben vaak ook aanpassingsproblemen vanwege hun onvoldoende weerbaarheid wat zich later niet zelden voortzet op de werkplek.
N� de problemen aanpakken door de weerbaarheidstraining voor kinderen te volgen op maat voor u kind, betekent ook automatisch voor later een gelukkiger kind wat aangeeft wat het w�l �n niet wil en als het erop aankomt, goed beslagen ten ijs komt.

Kinderen die goed weerbaar zijn door bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining te volgen, doen het beter op school, zijn zekerder van zichzelf en liggen beter in de groep.

Belangrijk is het als er problemen zich voordoen er snel mee aan de slag te gaan omdat de problemen zich vaak voortzetten op de middelbare school waar groepsvorming plaatsvind, of de werkplek. Weerbaarheid problemen, leiden vaak weer tot andere problemen o.a. een groeiende achterstand in schoolprestatie

Kind & Tienerpraktijk �Het Schild� helpt kinderen d.m.v,een weerbaarheidstraining kind gericht en op maat, je kind goed weerbaar te zijn in een divers aantal situaties met een gezonde dosis zelfvertrouwen en zelfwaardering heeft voor de rest van het leven.

Zowel individueel als voor groepjes �n op school

Kind- & Tienerpraktijk Het Schild begeleidt kinderen zowel individueel als in groepjes en klassikaal op scholen.

De weerbaarheidstraining is een afwisselend proces van theorie, spel, praten over eerdere ervaringen en het helpen met elkaars moeilijkheden. Hiermee wordt een compleet geheel aangeboden dat effectief werkt voor alle leeftijden en ook op scholen succesvol is.

Eventueel kan in de spelsituaties door videoopnamen geobserveerd worden en, als dat nodig is, gecorrigeerd worden waardoor kinderen, door hun eigen gedrag terug te zien, zelf kunnen zien en beoordelen wat zij al heel goed doen en waar zij nog wat extra steun en begeleiding in kunnen gebruiken.

We hebben inmiddels vele kinderen geholpen uit Den Bosch en omliggende regio's waaronder: Vught, Rosmalen, Schijndel en Berlicum.