sociale vaardigheidstraining kinderen

Reacties cliënten

Ik zal het heel leuk vinden als ik nog één keer mag komen.

Laila

Lees meer reacties van cliënten.

sociale vaardigheidstraining

sociale vaardigheidstraining kind

Sociale vaardigheidstraining

De sociale vaardigheidstraining op kinderen gericht helpt ook � kind wat moeite heeft met sociale contacten
Een sociale vaardigheidstraining voor kinderen is essentieel in het leven.Vooral als het er op aan komt laten kinderen zien of zij deze bezitten of juist missen. Sociale vaardigheden leren, via een sociale vaardigheidstraining wat je kind al in een vroeg stadium meekrijgt, daar zal het zijn leven lang profijt van hebben. Stimuleer sociale vaardigheden via een sociale vaardigheidstraining bij je kind!
Niet ieder kind vindt het gemakkelijk om zichzelf te durven zijn. Vaak wanneer uw kind behulpzaam en sociaal wil zijn of vol zelfvertrouwen voor zijn/haar mening wil opkomen moet het kind hindernissen overwinnen. Dat is lang niet altijd gemakkelijk.
Sommige kinderen worden gepest op school of hebben helemaal geen vriendjes. Dit heeft een enorm effect op het zelfvertrouwen van het kind.
Vaak zijn het kinderen die problemen krijgen op school door teruggetrokken gedrag, ze hebben te weinig zelfvertrouwen en zijn van zichzelf niet genoeg weerbaar.
Weer anderen zijn juist te vaak betrokken bij een conflict, zijn bazig en hebben regelmatig ruzie.
Voor al deze kinderen is er de sociale vaardigheidstraining voor kinderen.
Door de sociale vaardigheidstraining kind gericht, komt er een proces van gedragsverandering op gang en leren zij met gemakkelijk toepasbare methodes hoe zij moeten reageren en omgaan met verschillende situaties.
Het is gebleken dat kinderen die de sociale vaardigheidstraining hebben gedaan meer zelfvertrouwen hebben gekregen,lekkerder in hun vel zitten en het beter doen op school.
Ook ontstaan er hechtere vriendschappen door hun veranderd gedrag.
Een kind met vriendjes voelt zich beter, sterker en kan tegen een stootje.
De sociale vaardigheidstraining is er o.a. voor kinderen die:

 • Gepest worden
 • Zelf pesten
 • Weerbaarder willen worden
 • Meer zelfvertrouwen willen krijgen �n meer durf
 • Op willen komen voor zichzelf
 • Niet durven vragen of zij mee mogen spelen
 • Uitgescholden worden
 • Bazig zijn
 • Veel ruzie maken
 • Zich buitengesloten voelen
 • Vrienden willen maken
 • Goed willen samenwerken

Populaire kinderen sociaal vaardig

Een kind dat populair in de groep ligt, blijkt tijdens het samenzijn met andere kinderen, betere sociale vaardigheden en impact te hebben dan minder populaire leeftijdsgenootjes. Populaire kinderen focussen zich verbaal en nonverbaal minder op hun speelkameraadjes.
Door de omgang op school of thuis met anderen, leert je kind allerlei sociale vaardigheden o.a samenspelen , het invoelen in de ander,afspraken maken, rekening houden met elkaar, en ruzies oplossen. Je kind sociale vaardigheden leren door een sociale vaardigheidstraining, leverd een grote bijdrage aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van je kind.
Kinderen die meer moeite hebben in de omgang met andere kinderen, zijn vaak minder populair bij klasgenootjes. Deze kinderen lijken ook verderop in hun ontwikkeling niet zelden tegen problemen aan te lopen.
Kinderen die moeite hebben met de omgang en het spelen met leeftijdsgenootjes zijn vaak minder populair. Oorzaak: omdat ze minder sociale vaardigheden en kracht bezitten, dan hun populaire klasgenootjes tijdens het spel.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een individuele sociale vaardigheidstraining hebben gevolgd, beter en sneller sociale vaardigheden door middel van een sociale vaardigheidstraining leren dan kinderen die dit in groepsverband leren. De reden hiervoor is dat alle kinderen zwakke en sterkere kanten hebben,. De zwakkere kanten die meer en beter ontwikkeld dienen te worden en daardoor meer aandacht vergen, krijgen dit in een groep te weing .Deze sociale vaardigheidstrainingen zijn niet specifiek gericht op de problemen van u kind maar algemeen.

Sociale vaardigheidstraining individueel of in groepjes?

Sociaal-emotionele vaardigheden
Een kind kan op het ene vlak wat zwakker zijn dan op een ander vlak.Als je dit in de gaten hebt is dat prachtig, want daardoor kan je een kind specifiek en gericht helpen met die hulp die het echt nodig heeft. Tevens laat het zien dat je kind andere vaardigheden juist wel goed naar buiten berengt. Door meer aandacht te schenken aan de vaardigheden die je kind echt nodig heeft en die meer aandacht verdienen, krijg je als ouder een goed beeld waar de ontwilkkelingsbehoefde ligt voor je kind.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een individuele sociale vaardigheidstraining hebben gevolgd, beter en sneller sociale vaardig zijn door middel van de sociale vaardigheidstraining, dan kinderen die dit in groepsverband leren. De reden hiervoor is dat alle kinderen zwakke en sterkere kanten hebben, De zwakkere kanten die meer en beter ontwikkeld dienen te worden en daardoor meer aandacht vergen, krijgen dit in een groep soms te weinig omdat in groepsverband niet op maat gewerkt word en dus niet specifiek op de problemen van u kind. Eveneens biedt de hulp op maat en individueel sneller resultaat.

We hebben inmiddels vele kinderen geholpen uit Den Bosch en omliggende regio's waaronder: Vught, Rosmalen, Schijndel en Berlicum.