kindercoach den bosch

Reacties cliënten

Ik zal het heel leuk vinden als ik nog één keer mag komen.

Laila

Lees meer reacties van cliënten.

kindercoaching den bosch

kindercoach den bosch

Kindercoach Den Bosch

Kindercoach Den Bosch, begeleidt en coacht kinderen en tieners optimaal in het creeren van een succesvol en gelukkig leven in allerlei levenssituaties. Kindercoaching Den Bosch onderzoekt en coacht in het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden, het versterken van het zelfvertrouwen en het tot bloei brengen van belangrijke talenten en passies.

Vanuit het systeem waar het kind deel van uitmaakt kunnen problemen ontstaan die het kind ervaart. Tot dit systeem behoort het gezin waarin het kind opgroeit, de school waar het kind deel van uit maakt, de omgeving waarin het kind woont, en de omgeving waarin het kind bv sport of een hobby uitoefent.

Bovendien biedt kindercoach Den Bosch zowel ouder als kind professionele ondersteuning bij opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek

Kinderen en tieners oplossingsgericht coachen

Kinderen en tieners op een proffesionele wijze oplossingsgericht coachen bij gedragsproblematiek en emotionele problemen en het vergroten van het zelfvertrouwen van u kind.

Hoe kunt u helpen?

Ouders hebben vaak al in een vroeg stadium in de gaten dat er �iets niet klopt� bij hun kind. Belangrijk is dat ouders allert zijn op hun eigen observatie en deze serieus te nemen. Als ouder is het belangrijk om je kind te blijven aanmoedigen en ondersteunen met het leren omgaan met tegenslagen en obstakels. Naast dit kun je je kind helpen bij het oefenen thuis van het geleerde om dit op een goede manier in de praktijk te brengen .Ook kunnen ouders bemiddelen tussen de hulp die het kind krijgt en de school. Om ouders te kunnen helpen bij het coachen van hun kind, heeft Kind & Tienerpraktijk�Het Schild� een boek uitgebracht . De informatie die dit boek biedt, geeft ouders een beproefde en wetenschappelijk bewezen �methodiek � en �houvast� bij het coachen, stimuleren en begeleiden van hun kind

Een kindercoach kan in de begeleiding van kind en ouders/opvoeders waardevolle opvoedingsondersteuning geven. De kindercoach helpt!

We hebben inmiddels vele kinderen geholpen uit Den Bosch en omliggende regio's waaronder: Vught, Rosmalen, Schijndel en Berlicum.