behandeling autisme

Reacties cliënten

Ik zal het heel leuk vinden als ik nog één keer mag komen.

Laila

Lees meer reacties van cliënten.

autisme behandeling

behandeling autisme

Behandeling Autisme

Het kind met een autisme-spectrumstoornis kan op verschillende gebieden hulp ervaren met een autisme behandeling: bestaande uit therapie en/of medicatie ( arts) om zo weinig mogelijk last te hebben van beperkingen en zich naar vermogen te ontwikkelen.

Behandeling Autisme

Autisme behandeling wil zeggen dat er advies wordt gegeven op maat wat past bij een zo goed mogelijke omgang voor kinderen met autisme. Begeleiding van autisme betekent ook vooral voor ouders en kinderen met autisme, dat er daadwerkelijke hulp word gegeven om deze adviezen op de beste manier te vertalen in het leven van je kind.

Autisme behandeling wil zeggen dat er advies wordt gegeven op maat wat past bij een zo goed mogelijke omgang voor kinderen met autisme. Behandeling van autisme betekent ook vooral voor ouders en kinderen met autisme, dat er daadwerkelijke hulp word gegeven om deze adviezen op de beste manier te vertalen in het leven van je kind.

Kinderen met autisme leven in een wereld met veel herhalingen, veel gewoonten, weinig taalnuances, aparte en indirecte sociale contacten. Ouders of verzorgers van het kind weten vaak geen raad met situaties waarbij behandeling van autisme zeer welkom is gebleken. Het is belangrijk ouders met raad en daad bij te staan in de probleemsituaties van het kind en zijn omgeving.

Ouders kunnen door de autisme behandeling en begeleiding, kinderen met autisme direct hulp en ondersteuning bieden bij de problemen die zij ondervinden bijvoorbeeld in het sociale contact en in de communicatie. Daarnaast beschikken kinderen met een stoornis in het autisme-spectrum vaak over een beperkt interesse- en gedragsrepertoire. Geen enkele kind met ASS is hetzelfde. De ��n maakt geen oogcontact, een ander kan dat wel. Men kan zich erg terugtrekken met betrekking tot sociale activiteiten, maar het is ook mogelijk dat men zelfs (te) veel op mensen afgaat. Met een specifiek gerichte autisme behandeling op maat wordt het zelfvertrouwen van u kind vergroot en de ontwikkeling op de verschillende levensgebieden gestimuleerd en op gang gebracht.

Kind en Autisme

Autisme zie je niet aan de buitenkant ,Door je gedrag kunnen anderen het soms bij je merken .Je kunt er niet goed tegen als er dingen veranderen of iets anders loopt dan gepland. Je kunt je dan heel boos of angstig voelen. Ook ben je het liefst bezig zijn met ��n bepaalde interesse of ��n onderwerp. Ook vindt je het best lasting als er teveel prikkels zijn vanuit je omgeving of bijvoorbeeld harde geluiden ,ook dingen die kriebelen bijvoorbeeld je kleren.

Autisme en kenmerken die je hebt zijn o.a.:

  • Je hebt moeite met veranderingen;
  • je hebt moeite met sociale contacten of het onderhouden hiervan.
  • Je begrijpt niet goed wat anderen van je verwachten in een sommige situaties
  • Je focust je het liefst op ��n bepaald onderwerp of hobby
  • angstig in onbekende situaties en gezelschappen;
  • Je snapt niet zo goed hoe een ander zich kan voelen
  • Je houdt van vaste gewoontens en routine, wil steeds graag alles op dezelfde manier doen.
  • Je snapt soms niet het verschil tussen wat wel of geen grapje is.


Kind & Tienerpraktijk �Het Schild� biedt hulp en ondersteuning en geeft advies op maat wat past bij een zo goed mogelijke omgang voor kinderen met autism zowel thuis als op school. Behandeling van autisme betekent vooral voor ouders en kinderen met autisme, dat er daadwerkelijke hulp word gegeven om deze adviezen op de beste manier te vertalen in het leven van je kind.
We hebben inmiddels vele kinderen geholpen uit Den Bosch en omliggende regio's waaronder: Vught, Rosmalen, Schijndel en Berlicum.