autisme begeleiding

Reacties cliënten

Ik zal het heel leuk vinden als ik nog één keer mag komen.

Laila

Lees meer reacties van cliënten.

begeleiding autisme

autisme begeleiding

Autisme begeleiding

Autisme begeleiding wil zeggen dat er advies wordt gegeven op maat wat past bij een zo goed mogelijke omgang voor kinderen met autisme. Begeleiding van autisme betekent ook vooral voor ouders en kinderen met autisme, dat er daadwerkelijke hulp word gegeven om deze adviezen op de beste manier te vertalen in het leven van je kind.

Kinderen met autisme leven in een wereld met veel herhalingen, veel gewoonten, weinig taalnuances, aparte en indirecte sociale contacten. Ouders of verzorgers van het kind weten vaak geen raad met situaties waarbij begeleiding van autisme zeer welkom is gebleken. Het is belangrijk ouders met raad en daad bij te staan in de probleemsituaties van het kind en zijn omgeving.

Ouders kunnen door autisme begeleiding, kinderen met autisme direct hulp en ondersteuning bieden bij de problemen die zij ondervinden voornamelijk in het sociale contact en in de communicatie. Daarnaast beschikken kinderen met een stoornis in het autisme-spectrum vaak over een beperkt interesse- en gedragsrepertoire. Geen enkele kind met ASS is hetzelfde. De ��n maakt geen oogcontact, een ander kan dat wel. Men kan zich erg terugtrekken met betrekking tot sociale activiteiten, maar het is ook mogelijk dat men zelfs (te) veel op mensen afgaat. Met een specifiek gerichte autisme begeleiding op maat wordt het zelfvertrouwen van u kind vergroot en de ontwikkeling op de verschillende levensgebieden gestimuleerd en op gang gebracht.

Autisme

Kinderen met een autistische stoornis kunnen problemen ervaren op verschillende gebieden o.a. op psychisch, sociaal en motorisch gebied. Autisme behoort tot een spectrum van vijf ontwikkelingsstoornissen, die gezamenlijk de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) worden genoemd:
  • (klassiek) Autisme, ook wel autistische stoornis genoemd
  • stoornis van Asperger
  • desintegratie stoornissen
  • syndroom van Rett
  • pervasieve ontwikkelingsstoornis-niet anderszins omschreven (bekend onder de Engelse afkorting PDD-NOS)


De ontwikkeling van autisme of een aanverwante stoornis zoals hierboven beschreven bij u kind, kan door een behandeling op autisme gericht, positief be�nvloed worden. Hoe vroeger u kind hiermee geholpen wordt , hoe aangenamer het voor u kind zal zijn om met allerlei situaties beter om te leren gaan

We hebben inmiddels vele kinderen geholpen uit Den Bosch en omliggende regio's waaronder: Vught, Rosmalen, Schijndel en Berlicum.